Zhong Kui: Snow Girl and the Dark Crystal (2015)

08.09.2015 16:44

Zhong Kui: Snow Girl and the Dark Crystal

(钟馗伏魔:雪妖魔灵 / Zhong Kui fu mo: Xue yao mo ling)

 

Žánr:  Akční, Fantasy

Země původu:  Čína, Hong Kong, USA

Rok vzniku:  2015

Vydáno:   19.2.2015

Délka filmu:  118 minut

Režie:  Peter Pau, Tianyu Zhao

Hrají:   Kun Chen, Bingbing Li, Winston Chao, Zishan Yang, Bei-Er Bao, Jike Junyi, Huan Huang, Wenbo Luo, Yidi Hou, Maidina, Zhiyi Ren


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com