To Kill With Intrigue (1977)

29.03.2015 13:19

To Kill With Intrigue

(劍花煙雨江南 / Jian hua yan yu jiang nan)

(Karate Tajfun)

 

Žánr: Akční, Drama

Země původu: Hong Kong

Rok vzniku: 1977

Vydáno: 22. 7. 1977

Délka filmu: 106 minut

Režie:  Wei Lo

Hrají:    Jackie Chan, Hui Lou Chen, Ching Hsia Chiang, Feng Hsu, Wen Tai Li, Chi Ma, Ie Lung Shen, Han Ting, Lin Tung, Kuo Wang


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com