The Lady Hermit (1971)

22.10.2015 22:37

The Lady Hermit

(鍾馗娘子 / Zhong kui niang zi)

 

Žánr:  Akční, Drama

Země původu:  Hong Kong

Rok vzniku:  1971

Vydáno:   1971

Délka filmu:  105 minut

Režie:  Meng Hua Ho

Hrají:   Pei-Pei Cheng, Lieh Lo, Szu Shih, Hsieh Wang, Mien Fang, Hsiung Chao, Yuan Chuan, Tien Hsi Tang, Hsiao Chung Li, Han Lo, Chia-hsi Hu, Hua Hsiao


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com