The Enchanting Shadow (1960)

24.07.2016 17:56

The Enchanting Shadow

(倩女幽魂 / Ching nu yu hun)

 

Žánr:  Drama, Romantický, Horor

Země původu:  Hong Kong

Rok vzniku:  1960

Vydáno:   17.8.1960

Délka filmu:  83 minut

Režie:       Han Hsiang Li

Hrají:           Betty Loh Ti, Lei Zhao, Rhoqing Tang, Chih-Ching Yang, Kuo Hua Li, Hsiang Su, Chi Lu, Kun Li, Li Jen Ho, Yue-Ting Wang

 

 

 

 

Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com