Seven Man Army (1976)

20.11.2015 22:57

Seven Man Army

(八道樓子 / Ba dao lou zi)

 

Žánr:  Drama, Akční, Válečný

Země původu:  Hong Kong

Rok vzniku:  1976

Vydáno:   16.4.1976

Délka filmu:  100 minut

Režie:  Cheh Chang

Hrají:    David Chiang, Lung Ti, Kuan Tai Chen, Sheng Fu, Ying Bai, Tien Miao, Chia Hui Liu, Hui-Lou Chen, Ka-Yan Leung, Chi Kuan-Chun, Li Yi-Min

 

Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com