Rest on Your Shoulder (2011)

03.09.2016 23:24

Rest on Your Shoulder

(肩上蝶 / Jian Shang Die)

 

Žánr:  Drama, Fantasy, Romantický

Země původu:  Čína, Japonsko, Hong Kong

Rok vzniku:  2011

Vydáno:   8.7.2011

Délka filmu:  121 minut

Režie:       Jacob Cheung

Hrají:           Gigi Leung, Chen Kun, Siu-hung Hui, Lun Mei Gwei, Yiyan Jiang, Junyan Jiao
 

 

Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com