Prostitute Killer (2000)

02.05.2015 13:09

Prostitute Killer

(新三狼之歡場屠夫 / San saam long ji foon cheung tiu foo)

 

Žánr: Krimi

Země původu: Hong Kong

Rok vzniku: 2000

Vydáno: 30.3.2000

Délka filmu: 93 minut

Režie:  Shu-Pui Hou

Hrají:   Mark Cheng, Simon Lui, Gabriel Harrison, Karen Tong, Lei Lau, Ming Gay Lee, Ming Kwan Chan, Siu Wai Cheung, Siu-Lung Ching, Alan Chung San Chui, Siu-Kwan Lau, Mars, Wai-Ho Tam, Yee Shek Yan


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com