Out Of Inferno (2013)

20.07.2015 19:04

Out Of Inferno

(逃出生天 / Tao Chu Sheng Tian)

 

Žánr:  Drama, Akční, Thriller

Země původu: Hong Kong, Čína

Rok vzniku: 2013

Vydáno:   30.9.2013

Délka filmu:  107 minut

Režie:  Oxide Pang Chun, Danny Pang

Hrají:   Louis Koo, Sean Lau, Angelica Lee, Xueqi Wang, Gillian Chung, Baoqiang Wang, Crystal Lee


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com