My Piano (2006)

24.03.2015 00:22

My Piano

(호로비츠를 위하여 / Horobicheureul wihayeo)

 

Žánr: Drama

Země původu: Jižní Korea

Rok vzniku: 2006

Vydáno: 25. 5. 2006

Délka filmu: 108 minut

Režie:   Hyeong-jin Kwon

Hrají:  Hyeon-jeong Ahn,  Ah-reum Cha, Seon-ja Choi, Yun-ah Choi, Yun-seon Choi, Jeong-hwa Eom, Hyo-jin Goh, Tae-ho Goh, Yeong-jin Goh, Hyo-seok Ha, Hyeon-in Hwang, Hyo-eun Hwang, Shin-hui Hwang, Seon Jang, Yu-ri Jeon


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com