Intimate Confessions of a Chinese Courtesan (1972)

24.04.2016 03:24

Intimate Confessions of a Chinese Courtesan

(愛奴 / Ai nu)

 

Žánr:  Akční, Drama

Země původu:  Hong Kong

Rok vzniku:  1972

Vydáno:   9.7.1972

Délka filmu:  90 minut

Režie:     Yuen Chor

Hrají:        Bun Yuen, Chung-shun Tsui, Chung Shan Wan, Lily Ho, Hua Yueh, Betty Pei Ti, Lin Tung, Mei Sheng Fan, Wen Chung Ku, Shen Chan

 

 

Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com