Hot, Cool and Vicious (1977)

04.03.2015 15:57

Hot, Cool and Vicious

(南拳北腿沾閰王 /Nan quan bei tui zhan yan wang)

 

Žánr: Akční

Země původu: Tchaj-wan

Rok vzniku: 1977

Vydáno:  27. 1. 1977

Délka filmu: 93 minut

Režie: Tso Nam Lee

Hrají:   Tao-Liang Tan, Don Wong, Ming Chin, Chia-Lin Sun, Su-jin Yeo, George Wang, Chiang Chen, Chiu Chen, Kai Chia, Yuan Chieh, Alan Chung San Chui, Wai Hung Ho, Chang-Wen Hsieh, Han Hsieh, Chiu Ping Hu

Hodnocení a informace o filmu v databázích:

 ČSFD 

IMDB

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com