Girlfriend Boyfriend (2012)

16.09.2015 13:25

Girlfriend Boyfriend

(女朋友男朋友 / Nu Peng You . Nan Peng You)

 

Žánr:  Drama, Romantický

Země původu: Tchaj-wan

Rok vzniku: 2012

Vydáno:  3.8.2012

Délka filmu:   106 minut

Režie:  Ya-che Yang

Hrají:  Hsiao-chuan Chang, Lun Mei Gwei, Rhydian Vaughan, Bryan Shu-Hao Chang, Ling Chou, Ning Ding, Serena Fang, Yung Kuan, Yao-Ren Kuo


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com