Finding Mr. Right (2013)

31.05.2015 17:19

Finding Mr. Right

(北京遇上西雅圖 / Bei Jing yu shang Xi Ya Tu)

 

Žánr:  Komedie, Romantický

Země původu: Čína, Hong Kong

Rok vzniku: 2013

Vydáno: 21.3.2013

Délka filmu: 121 minut

Režie:  Xiao Lu Xue

Hrají:   Wei Tang, Xiubo Wu, Hai-Qing, Hongmei Mai, Elaine Jin, Yiwei Liu, Wang Qian, Li Qi Hong, Jessica Song, Monica Song, Rene Wang


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com