20 30 40 (2004)

28.02.2015 11:24

20 30 40

 

Žánr: Komedie, Drama, Romantický

Země původu: Hong Kong, Tchaj-wan, Japonsko

Rok vzniku: 2004

Vydáno:  5. 3. 2004

Délka filmu: 108 minut

Režie: Sylvia Chang

Hrají:  Tony Leung Ka Fai, Sylvia Chang, Bo-lin Chen, Anthony Wong Chau-Sang, Angelica Lee, Rene Liu, Richie Ren, Kate Yeung, Hung-Liang Chang, Bo-lin Chen, Shirwenna Ker, Chih-Hsiang Ma, Mi Tuan Nuo

Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com