One-Armed Boxer (1972)

14.03.2015 02:17

One-Armed Boxer

(獨臂拳王 / Du bei chuan wang)

 

Žánr: Akční, Drama

Země původu: Tchaj-wan, Hong Kong

Rok vzniku: 1972

Vydáno:  2. 8. 1972

Délka filmu: ?

Režie: Wang Yu

Hrají:     Yu Wang, Yeh Tien, Hsin Tang, Fei Lung, Chung-Kuei Chang, Shao Chun Chang, Yi Kuei Chang, Hsin Yi Chen, Jen Chen, Shih Wei Chen, Chun Chou

Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com