Dragon Tiger Gate (2006)

19.03.2017 18:56

Dragon Tiger Gate

(龍虎門 / Lung fu moon)

 

Žánr:  Akční, Drama, Fantasy

Země původu:  Hong Kong

Rok vzniku:  2006

Vydáno:   27.7.2006

Délka filmu:  90 minut

Režie:        Wilson Yip

Hrají:            Donnie Yen, Nicholas Tse, Shawn Yue, Jie Dong, Wah Yuen, Louis Koo, Kuan Tai Chen, Yu Xing, Xiao Ran Li, Kang Yu, Patrick Mölleken, Tommy Yuen, Vincent Sze

 
 

Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com