Don't Go Breaking My Heart (2011)

05.03.2015 18:00

Don't Go Breaking My Heart

(單身男女 / Daan Gyun Naam Yu)

 

Žánr: Romantický

Země původu: Hong Kong

Rok vzniku: 2011

Vydáno: 31. 3. 2011

Délka filmu: 115 minut

Režie:  Johnnie To

Hrají:   Daniel Wu, Louis Koo, Yuanyuan Gao, Larisa Bakurova, Hin-Wai Au, Joanne Chung-Yan Chan, Si-Leung Chan, Vibeke Ma Cheuk-Ning, Ya-Chun Du, Cake Wong, Pak-Yin Fung


Hodnocení a informace o filmu v databázích:

ČSFD

IMDB

 

 

 

 

 

Titulky k filmu

Titulky.com - prémium

Titulky.com